Aplikaci nelze spustit: Nelze se připojit do databáze. Při vytváření připojení k serveru SQL Server došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je SQL Server nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: TCP Provider, error: 0 - Vzdálený počítač odmítl síťové připojení.)